Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ

 

Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem, příspěvková organizace

Slavkov pod Hostýnem 57, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, zsslavkov@seznam.cz, tel: 573 381 702, mobil: 731 833 097

Vyhlašuje

Zápis dětí

k předškolnímu vzdělávání

do mateřské školy:

Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem, příspěvková organizace

 

 dne 16. května  2019

od 8 hodin do 15 hodin v prostorách MŠ

 

 

Zákonní zástupci podají k tomuto datu  písemnou přihlášku osobně nebo poštou.

Tiskopis přihlášky  je k dispozici na stránkách školy www.zsslavkov.estranky.cz/ nebo přímo v mateřské škole.

 

Kritéria přijetí dítěte do MŠ

Děti jsou přijímány v následujícím pořadí. Skutečnost je posuzována k 31. 8. před začátkem školního roku, ke kterému je dítě přijímáno.

1 Spádové děti

 

a)  podle zákona č561/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů se do MŠ přednostně přijímají děti, které k 31. 8. před aktuálním školním rokem dosáhnou věku 5 let a děti starší 5 let – povinnost předškolního vzdělávání

 

b) dále se přijímají děti, které mají trvalý pobyt v obci Slavkov pod Hostýnem nebo ve smluvní obci, a to od nejstaršího po nejmladší

 

 

2 Nespádové děti

 

b) Pokud se nenaplní kapacita podle bodu 1, přijímají se i děti, které nemají trvalý pobyt na území obce Slavkov pod Hostýnem nebo ve smluvní obci, a to od nejstaršího po nejmladší

 

 

 

Přihláška je k dispozici zde: přihláška do MŠ